MIZS_slo   ZISSS_za word

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je zaključilo razvojne aktivnosti na področju splošnega izobraževanja odraslih v letu 2017, ki jih je sofinanciralo MIZŠ

Razvili smo  5  programov na področju splošnega izobraževanja odraslih za pridobivanje temeljnih zmožnosti:

Razvili smo 4 učna gradiva in sicer 3 e-gradiva ter 1 klasično gradivo