Letošnji študijski obisk, ki ga sofinancira MIZŠ, se bo odvijal v Gdansku, kjer se bomo seznanjali z dobrimi praksami sodelovanja med gospodarstvom in izobraževanjem odraslih. Let iz Brnika do Varšave je bil spričo sončnega zahoda dokaj romantičen, od Varšave do Gdanska pa dokaj kratek.

9. 10. 2017: Po dopoldanski predstavitvi naše gostiteljice English Unlimited smo spoznali delo območne pisarne za zaposlovanje (District Employment Office) – ugotavljanje potreb po izobraževanju, sodelovanje z gospodarstvom in izobraževalci. V popoldanskem delu smo bili deležni predstavitve usposabljanja za turističnega vodiča, ki nam je nato svoje raznolike kompetence izkazal ob ogledu mesta v mrazu, dežju in vetru. 

10. 10. 2017: Dopoldne so nas sprejeli v organizaciji delodajalcev Kujavsko-pomorjanskega vojvodstva (Pomeranian Employers), ki nam je predstavila svoja področja delovanja s povdarkom na izobraževanju zaposlenih. ZiSS je predstavil Slovenijo in izobraževanje odraslih v Sloveniji, s povdarkom na ljudskih univerzah in dveh ESS projektih. Popoldan so nas gostili na občini, v županovih prostorih, kjer smo bili deležni predstavitve izobraževanj občinske uprave.