• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si
  • Narava in izziv vseživljenjskega učenja

  • Vseživljenjsko učenje

Novice

Poslanstvo

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je združenje sodobnih središč vseživljenjskega učenja za odrasle, ki deluje z namenom uresničevanja skupnih nalog pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, ki je v javnem interesu, pri čemer sodelujemo z drugimi organizacijami, strokovnimi in upravnimi organi  ter tako aktivno soustvarjamo podlage in pogoje za uspešen razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Galerija

  • Narava - izziv vseživljenjskega učenja
    utrinki s strokovnega dogodka
  • Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri
    utrinki s konference

Izzivi

Z izkušnjami preteklosti se pogumno soočamo z izzivi sedanjosti in ustvarjamo možnosti za vseživljenjsko učenje prihodnosti.


19

Let delovanja

100+

Projektov

9

Članic

6

Področij delovanja

Področje delovanja

Razvoj področja izobraževanja odraslih

Glavni namen delovanja Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je pospeševanje in razvijanje področja izobraževanja odraslih na temelju sodobnih andragoških spoznanj ter na evropskih strateških opredelitvah in razvojnih ciljih. Smo eden od najpomembnejših strokovnih partnerjev na področju razvoja in izvajanja strategije vseživljenjskega učenja odraslih, ki sodeluje pri analizah in reševanju ključnih strokovnih, sistemskih in normativnih vprašanj na nacionalni ravni.

Zastopanje interesov članic

Temeljno poslanstvo Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je povezovanje, predstavljanje in zastopanje interesov svojih članic na nacionalni in mednarodni ravni.

Sodelovanje

Stalna naloga Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je povezovanje s ključnimi deležniki na področju izobraževanja odraslih. Pri razvoju in izvedbi programskih nalog in postavljenih ciljev se povezujemo z različnimi institucijami in partnerji na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.

Organiziramo konference in strokovna srečanja na nacionalni in mednarodni ravni.

 

Strokovno izpopolnjevanje

Ena naših najpomembnejših nalog je skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na članicah. Organiziramo in izpeljujemo študijske obiske, strokovna srečanja, seminarje in druge oblike izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce naših članic  v Sloveniji in tujini.