• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Konferenca Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri

31. 5. 2016

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizira 14. in 15. junija 2016 v hotelu Terme v Termah Čatež dvodnevno strokovno konferenco. 

 

Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri.

 

Namen konference je nadaljevati strokovno razpravo s posveta, ki smo ga v sodelovanju s SVIZ-om izvedli novembra 2015.

Eden od ključnih zaključkov posveta je bil, da ljudskim univerzam manjka ustrezna strategija razvoja, ki bi nedvoumno pokazala, da  ljudske univerze s svojimi aktivnostmi uresničujejo javni interes, zato so upravičene do stalnega urejenega financiranja (javna služba). Z razpravo o izhodiščih strategije razvoja ljudskih univerz želimo izpostaviti pomen javne službe pri obvladovanju novih izzivov, predvsem na področju usposabljanja za soočanje in obvladovanje problemov migracij, sprejemanje večkulturnosti, drugačnosti vseh vrst, …

Na konferenci Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri, ki jo podpira MIZŠ, želimo z vsemi ključnimi deležniki razpravljati o nadaljnji strategiji razvoja ljudskih univerz.

Prvi dan konference bo potekal plenarno, drugi dan pa v skupinah.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prilagamo program konference in prijavnico. Pričakujemo, da nam boste PRIJAVNICO za konferenco poslali najkasneje do četrtka, 9. junija 2016.

Vabim vas, da se nam na konferenci pridružite.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Predsednica ZISS:
mag. Maja Radinovič Hajdič

Program konference:    Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri

TOREK, 14. 6. 2016


9.00 – 10.00 Registracija udeležencev
10.00 – 12.00 Okrogla miza o javni službi na ljudskih univerzah
Okroglo mizo bo vodila: dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka MIZŠ

Sodelujejo:

 


12.00 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.00 mag. Andrej Sotošek, ACS
Javni interes na področju izobraževanja odraslih – ljudske univerze danes in jutri
13.00 – 13.30 Ema Perme, MIZŠ Urad za razvoj izobraževanja
Evropski dokumenti, izobraževanje odraslih in domena javnega
13.30 – 14.30 Kosilo


Predstavitev dobrih praks

14.30 – 14.50 Mojca Frankovič, ZIK Črnomelj
Medgeneracijsko učenje, korak k ustvarjanju učeče se skupnosti
14.50 – 15.10 Sonja Hribar, Ljudska univerza Kočevje
Projekt ZDRAVKO
15.10 – 15.30 Patricija Rejec, Posoški razvojni center
Gradimo za jutri
15.30 – 15.50 Dragica Glažar, Cene Štupar Center za izobraževanje Ljubljana
Pomen digitalnega opismenjevanja v izobraževanju odraslih
15.50 – 16.20 Odmor
16.20 – 16.40 Rahela Hojnik Kelenc, Ljudska univerza Lendava
Motivacija Romov za vključitev v program Osnovne šole za odrasle
in spremljanje njihovega napredovanja
16.40 – 17.00 Alenka Grželj, Ljudska univerza Koper
Organizirano samostojno učenje- odpirajmo nove možnosti digitalnega opismenjevanja
17.00 – 17.20 Brigita Kropušek Razinger AZ Ljudska univerza Velenje
Kako so priseljenci zgradili najlepše mesto v Sloveniji
17.20 – 17.40 Alojz Sraka, Ljudska univerza Murska Sobota
Iskanje novih poti do in v podjetja: Od svetovanja do usposabljanja in zaposlitve
17.40 – 18.00  Irena Urankar, AZ Ljudska univerza Maribor
Preplet različnih podpornih dejavnosti (informiranja, svetovanja, samostojnega učenja)
z izobraževanjem odraslih na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi ter nadgradnja
svetovalnih pristopov v mednarodnem projektu
od 20.00 dalje je večerno druženje

SREDA, 15. 6. 2016


8.00 – 9.00 Registracija udeležencev


Delo v skupinah

9.00 – 10.30 1. del
Predstavitve primerov dobrih praks.
Izhodišča za pripravo strategije razvoja – namen in cilji, kontekst
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 12.30 2. del
Izhodišča za pripravo strategije razvoja – ključni izzivi, akcijski načrt.


Skupine:

SKUPINA 1: Priprava izhodišč strategije razvoja na področju izobraževanja starejših in medgeneracijskega učenja. Moderatorka: mag. Maja Radinovič Hajdič
SKUPINA 2: Priprava izhodišč strategije razvoja na področju informiranja in svetovanja odraslim za vključitev na trg dela. Moderatorki: Franja Centrih in Nada Uršič Debeljak
SKUPINA 3: Priprava izhodišč strategije razvoja na področju izobraževanja za trajnostni razvoj in ohranjanje zdravja. Moderatorka: Mateja Šmid
SKUPINA 4: Priprava izhodišč strategije razvoja na področju digitalne pismenosti. Moderatorja: Albert Štancar in Sonja Lakovšek
SKUPINA 5: Priprava izhodišč strategije razvoja na področju izobraževanja za vključevanje v družbo – migranti, priseljenci, Romi,… Moderatorka: Meta Gašperšič


Priloga:

 

Vabilo in program na konferenco


Arhiv