• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Konferenca Povezani gradimo skupnost

22. 5. 2017

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije v  sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 6. in 7. junija 2017 v kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah organizira dvodnevno strokovno konferenco z naslovom Povezani gradimo skupnost. 

 

Izobraževalne aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin, so ena od najpomembnejših dejavnosti slovenskih organizacij za izobraževanje odraslih.

Strokovna konferenca je namenjena izmenjavi dobrih praks in informacij o potrebah na področju  izobraževanja, ki pripomorejo k povečevanju socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin oziroma preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost.

Na konferenci  Povezani gradimo skupnost, ki jo sofinancira MIZŠ, želimo z izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, ministrstvi ter strokovnimi inštitucijami  razpravljati o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin: brezposelnih, priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami.

Prvi dan konference bo potekal plenarno, drugi dan pa v skupinah.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prav tako pogostitev v odmorih in kosilo prvi dan konference. Prilagamo program konference in prijavnico.

Vabimo vas, da se nam na konferenci pridružite.

Zaradi velikega zanimanja za konferenco in omejenega števila prijav vas prosimo, da se čim prej prijavite.

Pričakujemo, da nam boste PRIJAVNICA za konferenco poslali najkasneje do četrtka, 1. junija 2017.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Predsednica ZISS:
mag. Maja Radinovič Hajdič

 

Program konference:   Povezani gradimo skupnost

 

TOREK, 6. 6. 2017


9.00 – 10.00 Registracija udeležencev


10.00 – 10.15 Uvodni pozdravi

10.15 – 10.45 »Izzivi in aktualni dokumenti Evrope za izobraževanje ranljivih odraslih«

10.45 – 11.30 »Svetovanje za znanje, znanje za rast vseh v skupnosti«

11.30 – 12.00 Odmor


12.00 – 12.45 »S sodelovanjem premagujemo brezposelnost – Zgodbe o prehojenih poteh«

12.45 – 13.30


»Od izobraževanja preko prostovoljstva do zaposlitvene rehabilitacije«

13.30 – 14.30
Kosilo

14.30 – 15.15
»Sem dejaven/a v slovenski družbi«

»Podpora pri učenju slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika za priseljence«

15.15 – 16.00
»Dobre zgodbe – vstopnice za boljše življenje«

»Vedoželjnost združuje tudi starejše«

16.00 – 16.15
Odmor

16.15 – 17.00  »S spodbudami mladih za učenje gradimo lepšo prihodnost«

17.00 – 18.00
Okrogla miza: Potrebe na področju izobraževanja za povečevanje socialnega vključevanja ranljivih odraslih in možni viri financiranja

Sodelujejo:


od 19.30 dalje je večerno druženje

SREDA, 7. 6. 2017
8.00 – 9.00 Registracija udeležencev

9.00 – 10.30 Delo v skupinah
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15
Nadaljevanje dela v skupinah

Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega vključevanja

Skupine:

SKUPINA 1: Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja brezposelnih
Predstavitve dobrih praks:
– Mojca Rozman, strokovna sodelavka LU Kranj: »Razumevanje in posluh obrodita sadove«
– Andreja Tomc, strokovna sodelavka RIC Novo mesto: »Vloga in pomen spodbud za socialno vključevanje Romov«
– Sabina Zupan, strokovna sodelavka, Cene Štupar Center za izobraževanje Ljubljana: »Vključevanje brezposelnih v izobraževanje – ponudimo jim tisto, kar potrebujejo in ne tisto, kar     mi mislimo, da potrebujejo«
Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega vključevanja brezposelnih.

SKUPINA 2: Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja odraslih s posebnimi potrebami
Predstavitve dobrih praks:
– Majda Suljanović, strokovna sodelavka LU Jesenice: »Izzivi svetovanja osebam s posebnimi potrebami«
– Mateja Pistotnik, strokovna sodelavka ZLU Trbovlje: »Vključevanje udeležencev s posebnimi potrebami v programe Večgeneracijskega centra Zasavje«ž
Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega vključevanja odraslih s posebnimi potrebami


SKUPINA 3: Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja priseljencev
Predstavitve dobrih praks:
– Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”, OŠ Koper: »Pomen povezovanja in sodelovanja za vključujočo skupnost«
– Tina Baloh, strokovna sodelavka UPI – LU Žalec: »Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje migrantov: vloge in kompetence«
Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega vključevanja priseljencev


SKUPINA 4: Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja starejših
Predstavitve dobrih praks:
– Anja Friškovec in Metka Potočnik, MOCIS Slovenj Gradec: »Fotografska predstavitev mesta Slovenj Gradec na Dunaju«
– mag. Gabi Ogulin Počrvina, strokovna sodelavka, RIC Novo mesto: »Prostovoljno delo kot oblika socialnega vključevanja, socialne opore in osebne rasti starejših«
– Simona Pavlin, strokovna sodelavka, RIC Novo mesto: »Vseživljenjsko učenje starejših in njihovo aktivno vključevanje v družbo«
Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega vključevanja starejših.


SKUPINA 5: Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja mladih
Predstavitve dobrih praks:
– Franja Centrih, direktorica UPI – LU Žalec: »Bodi sprememba – spodbujanje podjetništva mladih preko medgeneracijskega sodelovanja«
– mag. Damjana Kotnik, strokovna sodelavka, MOCIS: »PUM-o Koroška se predstavi«
– Zvonka Potočar, strokovna sodelavka, RIC Novo mesto: »Socialna v/izključenost kot izbira ali nuja«
Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega vključevanja mladih.


Priloga:

Vabilo na konferenco
Program
 


Nazaj na Novice