• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

29. 5. 2017

V neformalnih programih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji   vsebine trajnostnega razvoja  niso dovolj zastopane. Izobraževanje odraslih je močno vpeto v socialno-kulturno okolje, v katerem se dogaja, in tudi v tisto socialno-kulturno okolje, iz katerega udeleženci izobraževanja izhajajo. Za  spodbujanje trajnostnega razvoja želimo v  tovrstno izobraževanje  vključiti vse skupine ljudi, še zlasti ranljive skupine, ki se zaradi socialno-ekonomskih okoliščin v katerih se nahajajo manj zavedajo pomena trajnostnega razvoja.

Zato bomo v  desetih organizacijah, ki smo  članice ZiSS, konec meseca maja in začetku junija 2017 (  skladno z razpisanim terminom Evropskega tedna trajnostnega razvoja 2017) izvedi Teden izobraževanja za trajnostni razvoj.

 

 

V tem času bomo izvedli najmanj 30 izobraževalnih dogodkov na temo trajnostnega razvoja. Njihovo vsebino najdete na spletnih straneh članic ZiSS.

Aktivnosti v Tednu izobraževanja za trajnostni razvoj.  prispevajo k doseganju dolgoročnih ciljev, opredeljenih  nacionalnih dokumentih o izobraževanju odraslih do leta 2020 in sicer na področju splošnega izobraževanje odraslih. Poudarek izvedenih programov  bo predvsem v osveščanju za trajnostni razvoj  in  zaščiti okolja. Z izvedbo programov hkrati vzpodbujamo aktivno državljanstvo in povečujemo socialno vključenost.

Aktivnosti v sklopu tedna izobraževanja za trajnostni razvoj sofinancira MIZŠ.


Nazaj na Novice