• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Kar tretjina večgeneracijskih centrov v izvajanje članicam ZiSS Slovenije

7. 2. 2017

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil zaključen Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.

Cilj javnega razpisa je bil vzpostaviti mrežo 15 večgeneracijskih centrov, ki bodo izvajali petletne preventivne programe namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

Strokovnost, profesionalnost in kolegialno sodelovanje med članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je ponovno obrodilo odlične rezultate – kar tretjina vseh projektov (5) je bila dodeljena v izvajanje organizacijam, članicam ZiSS. 


V posameznih večgeneracijskih centrih se bodo vsakodnevno na več lokacijah v regijah izvajale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo čimbolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin.

Sicer pa je v delovanje večgeneracijskih centrov vključenih kar osem od desetih članic ZiSS, kar pomeni, da bo koordinacija aktivnosti večgeneracijskih centrov v okviru združenja v prihodnosti predstavljala eno izmed rednih dejavnosti združenja.


 


Nazaj na Novice