• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Skupinska mobilnost starejših 2023

 

 

 

 

V okviru Erasmus+ Akreditacije smo v letu 2023 nadaljevali z izvajanjem skupinske mobilnosti učečih se.

Skladno z našo strategijo smo v skupinsko mobilnost vključili ciljno skupino ranljivih upokojenk.

Pri izbiri ciljev letošnje mobilnosti smo sledili cilju aktivnega staranja. Evropska komisija aktivno staranje opredeljuje kot "pomoč ljudem, da ostanejo sami odgovorni za svoje življenje čim dlje, ko se starajo, in da, kjer je to mogoče, prispevajo k družbi". Močno solidarnost med generacijami, ki je značilna za evropske družbe in sisteme socialnega varstva, je mogoče vzdrževati le v kontekstu spodbujanja aktivnega staranja v vseh njegovih oblikah.

Pri načrtovanju programa mobilnosti smo upoštevali predvsem to, da medgeneracijska solidarnost v starajoči se družbi zahteva predvsem ustvarjanje pogojev, ki starejšim ljudem omogočajo pridobivanje novih kompetenc, ki prispevajo k osebni izpolnitvi in pozitivnemu življenjskemu slogu, kar starejšim omogoča dostojno polno življenje in sodelovanje v družbi v obliki prostovoljstva.

Glavni cilj skupinske mobilnosti je bil skladno z navedenim pridobivanje znanj in spretnosti starejših za potrebe prostovoljnega aktivnega udejstvovanja v družbi. Starejši ljudje lahko s prostovoljnim vodenjem neformalnih programov ohranijo vlogo produktivnih in družbeno koristnih oseb. Starejši imajo tako več stikov in povečajo svoje socialne mreže, pa tudi sami se počutijo bolj vključene v družbo.  Raziskave kažejo, da starejši prostovoljci živijo dlje ter so boljšega fizičnega in mentalnega zdravja kot nedejavni starejši.

Skupinske mobilnosti se je udeležilo 20 upokojenk iz vseh članic ZiSSS.  

Izvedli smo pet dnevni tečaj papirne filigrafije, katerega cilj je bil usposobiti udeleženke za prostovoljno izvajanje tečajev papirne filigrafije v medgeneracijskih neformalnih programih.

Pet dnevni tečaj je vključeval tudi številne socialne aktivnosti kot je ogled zgodovinskih zanimivosti Istanbula, obiski različnih organizacij, ki izvajajo neformalna izobraževanja.

Metodologija izvedbe je temeljila na praktičnem delu udeleženk, s katero smo minimizirali vpliv nerazumevanja jezika na učinke usposabljanja. Ker smo z usposabljanjem želeli vplivati tudi na razvoj medkulturne kompetence pri starejših  so se tečaju priključile turške udeleženke.

Rezultati evalvacije, ki smo jo izvedli kažejo, da smo cilje mobilnosti v celoti izpolnili. Poleg spretnosti, ki prispevajo k osebni izpolnitvi in sposobnostim za izvajanje prostovoljnega dela je bilo še zlasti opazen vpliv na razvoj medkulturnih kompetenc udeležencev. Prav tako pa je potrebno izpostaviti, da so udeleženci razvijali tudi kompetence, ki niso bile posebej načrtovana. Razvijali so svoje IKT kompetence (WhatsApp skupina, uporaba aplikacij za iskanje poti v mestu), kompetence komunikacije v tujem jeziku ter sodelovanja v skupini.

Takole pa je svoje vtise delila ena od udeleženk:

Celotna organizacija izvedbe projekta je vredna vse pohvale.

Namestitev v hotelu v bližini centra starega dela Istanbula je bila dobro premišljena in mi je bila zelo všeč, ker nam je omogočala samostojno mobilnost v prostem času.

Delavnice so se izvajale na različnih lokacijah Istanbula. Vsi, mentorji na delavnici, gostitelji in ostalo osebje,  so bili zelo prijazni in so se trudili, da nam pokažejo, kako bi najlažje osvojili nova znanja oziroma, da bi se dobro počutili.

Z uporabo različnih orodij in ročnih spretnosti sem se naučila, da je mogoče iz ozkih, raznobarvnih papirnatih trakov narediti tridimenzionalno sliko. Vsak začetek je težek, z vajo pa sem pridobila osnovne spretnosti za izdelavo elementov iz katerih je sestavljen posamezen segment slike in vpogled v način,  kako sestaviti potem motiv iz posameznih segmentov (postavitev in obdelava  motiva, da deluje kot likovno delo, izdelek). 

Na mobilnosti sem dobila vpogled, kaj vse bi bilo s papirno filigrafijo mogoče ustvarjati. Osvojena osnovna znanja bo potrebno z vajo utrditi in nadgraditi, za izdelavo motiva kot likovnega dela pa mi bodo prav prišla znanja, ki sem jih  pridobivala na likovnih delavnicah v zadnjih 13 letih … .

V Istanbulu sem se počutila prijetno in varno, vsi, prav vsi s katerimi smo bili udeleženci dnevno v stiku so bili izjemno prijazni in ustrežljivi, pozorni in pripravljeni priskočiti na pomoč. Tudi pri samostojnem raziskovanju Istanbula je bilo počutje enako, prijetno in varno.

Globoko se me je dotaknila tudi njihova skrb za muce in pse za katere sem videla, da mirno sobivajo s prebivalci.

Izkušnje, ki sem jih v tem projektu pridobila, so neprecenljive in verjetno se vseh še ne zavedam prav dobro. Koristno jih bom lahko vgradila v svoje življenje.  Hvaležna Zasavski ljudski univerzi, ki mi je sodelovanje v projektu omogočila. Veselim se, da bom svoja nova znanja nadgrajevala in prenašala, jih delila z drugimi na brezplačnih delavnicah v okviru Večgeneracijskega centra Zasavske ljudske univerze. 


Nazaj na Novice