• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Skupinska mobilnost učečih se v Istanbulu

V okviru Erasmus+ Akreditacije smo v mesecu oktobru 2022 na mobilnost napotili večjo skuino učečih se.

V skupinsko mobilnost učečih se smo vključili ciljno skupino ranljivih odraslih starejših.

Pri izbiri ciljne skupine smo sledili prizadevanjem EU in Slovenije, ki si zaradi demografskega stanja kot eno glavnih nalog postavljata aktivno staranje. Evropska komisija aktivno staranje opredeljuje kot "pomoč ljudem, da ostanejo sami odgovorni za svoje življenje čim dlje, ko se starajo, in da, kjer je to mogoče, prispevajo k družbi". Močno solidarnost med generacijami, ki je značilna za evropske družbe in sisteme socialnega varstva, je mogoče vzdrževati le v kontekstu spodbujanja aktivnega staranja v vseh njegovih oblikah.

Pri načrtovanju programa mobilnosti smo upoštevali predvsem to, da medgeneracijska solidarnost v starajoči se družbi zahteva predvsem ustvarjanje pogojev, ki starejšim ljudem omogočajo pridobivanje novih kompetenc, ki prispevajo k osebni izpolnitvi in pozitivnemu življenjskemu slogu, kar starejšim omogoča dostojno polno življenje in sodelovanje v družbi.

Starejši odrasli so tudi ena od največjih ciljnih skupin ranljivih odraslih, ki jih članice ZiSSS vključujejo v najrazličnejše neformalne oblike učenja in izobraževanja. V programe kot so Večgeneracijski centri, Univerze za starejše in Študijski krožki ipd članice ZiSSS vključujejo več tisoč starejših odraslih.

Glavni cilj skupinske mobilnosti je bil skladno z navedenim pridobivanje znanj in spretnosti starejših za kakovostno preživljanje prostega časa.

Na skupinsko mobilnost smo napotili 19 starejših (upokojenih) odraslih in sicer po dva iz vsake od desetih članic ZiSSS. Mobilnosti so se priključile tudi tri spremljevalne osebe.

Izvedli smo pet dnevni tečaj, ki je vključeval delavnice: Vezenje na platno; Papirna filigrafija; Pletenje košar; Turški narodni plesi; Slikanje; Polstenje, Izdelava usnjenih izdelkov; Izdelava makrameja in Patchwork.

Pet dnevni tečaj je vključeval tudi številne socialne aktivnosti kot je ogled zgodovinskih zanimivosti Istanbula, obisk turške kuharske akademije in večer turške kulture.

Metodologija izvedbe je temeljila na praktičnem delu udeležencev, s katero smo minimizirali vpliv nerazumevanja jezika na učinke usposabljanja. Ker smo z usposabljanjem želeli vplivati tudi na razvoj medkulturne kompetence pri starejših  so se udeleženci razdeljeni na manjše skupine (do največ 4 osebe) priključili svojim turškim vrstnikom vključenim v redne aktivnosti Carigrajske organizacije za izobraževanje odraslih Sarıyer (Sarıyer Public Education Center)

Udeleženci so na koncu mobilnosti prejeli potrdila o udeležbi in ocenili učinke.

Evalvacijo smo izvedli z vprašalnikom v katerem smo udeleženci spraševali česa so se naučili in kako jim bo to znanje koristilo. Obenem pa smo želeli preveriti tudi ali je mobilnost vlivala na multikulturno kompetenco.

Evalvacijo smo dopolnili z razgovorom v skupini s katerim smo preverjali predvsem učinek mobilnosti na razvoj drugih ključnih kompetenc pri starejših.

Rezultati kažejo, da smo cilje mobilnosti v celoti izpolnili. Poleg spretnosti, ki prispevajo k osebni izpolnitvi in pozitivnemu življenjskemu slogu starejših je bilo še zlasti opazen vpliv na razvoj medkulturnih kompetenc udeležencev. Prav tako pa je potrebno izpostaviti, da so udeleženci razvijali tudi kompetence, ki niso bile posebej načrtovana. Tukaj gre izpostaviti predvsem IKT kompetenco (WhatsApp skupina, ki smo jo uporabljali za komuniciranje in objave).


Nazaj na Novice