• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Strokovno usposabljanje izobraževalcev odraslih "»Igrifikacija v neformalnem izobraževanju odraslih«

 

 

 

 

 

 

 

 

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč je 14. in 15. septembra 2023 izvedlo tradicionalno usposabljanje za izobraževalce odraslih.

Letošnje usposabljanje z naslovom »»Igrifikacija v  neformalnem izobraževanju odraslih«« je potekalo v Biotermah Mala nedelja.

Uporaba iger v izobraževanju je razmeroma uveljavljen koncept, ki je v uporabi že nekaj desetletij. Z igro podprto poučevanje (ang. game-based learning) sestoji iz dveh področij, in sicer izobraževalnih iger (ang. educational games) in igrifikacije (ang. gamification).

Uporaba izobraževalnih iger pri poučevanju odraslih ima pozitivne učinke na učenje ki se kažejo na več področjih.  Udeleženci se s pomočjo igre naučijo določenih konceptov in spretnosti, so zavzeti, aktivno povezani z vsebino in oblikujejo pozitiven odnos do učenja. S pomočjo uporabe IKT, ki upošteva različna neformalna  področja, značilnosti udeležencev in njihove interese, lahko oblikujemo igre, ki so ciljno zasnovane z jasnimi nameni in predvidljivimi dosežki. Uporabo izobraževalnih iger lahko pojasnimo na primeru igre Minecraft, ki je k uporabi pritegnila množice. Zaradi njene popularnosti so razvili različico MinecraftEdu, ki podpira učenje, saj so elementi igre preusmerjeni tako, da podpirajo učenje in ne le igranje igre kot take. Med igranjem udeleženci pridobijo naslednja znanja in/ali spretnosti: sodelovanje z drugimi, postavljanje ciljev, optimalna uporaba časa za doseganje cilja ipd. V osnovi gre torej še vedno za igro, katere namen pa je poleg zabave tudi učenje. Pomemben dejavnik doseganja določenih ciljev predstavlja motivacija. Ko posameznik uspešno reši zastavljeno nalogo oz. problem, doživi uspeh, kar v posamezniku sproži notranjo (intrinzično) motivacijo. Aktiviranje notranje motivacije je povezano s tveganji in novimi izzivi, s katerimi se posameznik spopade ob igrificirani vsebini. Izzivi kot eden izmed načinov igrifikacije namreč zahtevajo relativno zapletene vendar dosegljive cilje. Ko imajo posamezniki priložnost spopasti se z individualiziranimi učnimi izzivi, so pripravljeni vlagati energijo v nalogo, poleg tega pa so tudi bolj dovzetni za povratne informacije.

V Sloveniji je v sistemu izobraževanja otrok in mladine metoda igrifikacija že dobro znana in uporabljana, medtem ko se v IO metoda uporablja v manjši meri, oziroma sploh ne. Razlog za manjšo uporabo metode je predvsem v pomanjkanju znanj in izkušenj za ustrezno načrtovanje, organiziranje in izvajanje igrifikacije in z igro podprtega učenja.

V okviru Erasmus+ akreditacije se je 10 organizatorjev IO udeležilo intenzivnega usposabljanja »Čudežna dežela izobraževanja odraslih: igre in igrifikacija«  v  Carigradu. Udeleženci so se naučili, kako z uporabo igrifikacije povečati učinkovitost izobraževalnih dejavnosti v IO.

Zato smo v 14. in 15. septembra 2023 izvedli dvodnevno usposabljanje vseh zaposlenih v članicah (70) izobraževalcev odraslih) z naslovom »Igrifikacija v  neformalnem izobraževanju odraslih«

Začeli smo z teoretičnimi osnovami, ki nam jih je predstavila Prof. (FH) Dr. Maja Pivec, profesorica uporabnega oblikovanja iger in igrifikacije na FH JOANNEUM University of Applied Science v Gradcu, Avstriji.  Maja Pivec se raziskovalno ukvarja z afektivnimi in čustvenimi vidiki interakcije med človekom in računalnikom, s poudarkom na igrifikaciji, oblikovanju iger, učenju na podlagi iger in inovativnih učnih pristopih ter različnih vidikih digitalnega poučevanja in učenja.

V nadaljevanju pa so udeleženci tečaja »Čudežna dežela izobraževanja odraslih: igre in igrifikacija«  v  Carigradu na svoje kolege/ice prenesli znanja in izkušnje, ki so jih pridobili.

Udeleženci usposabljanja so spoznali koncept in prakso igrifikacije ter dobili enostavne uporabne nasvete za vključevanje elementov igrifikacije v izvedbo neformalnih programov za odrasle.

Izvedbo strokovnega usposabljanja je sofinanciralo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

 


Nazaj na Novice