• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Uvajanje metode učenja v naravi v neformalne izobraževalne programe za odrasle

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč bo 17. in 18. septembra 2020 izvedlo tradicionalno usposabljanje za izobraževalce odraslih.

 

Letošnje usposabljanje z naslovom »Uvajanje metode učenja v naravi v neformalne izobraževalne programe za odrasle« bo potekalo v Ribnici na Pohorju.

 

Članice ZiSSS že nekaj let izvajamo teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Vseh 10 članic v svojih okoljih izvaja delavnice ter druge izobraževalne dogodke namenjene ozaveščanja o pomenu trajnostnega razvoja, motiviranja odraslih za spremembo mišljenja in ekološko osveščenega ravnanja v vsakdanjem življenju. Vsako leto tako organiziramo preko 50 dogodkov v katere vključimo okrog 1000 udeležencev.

 

Vrednotenje dogodkov tednov izobraževanja za trajnostni razvoj je pokazalo, da se pri izvedbi v precejšnji meri uporabljajo tudi oblike in metode učenja v naravi in da zaposleno osebje v IO izraža veliko potrebo po razvoju oblik izobraževanja v naravi in usposabljanju za uvajanje metode izobraževanja v naravi v neformalne izobraževalne programe za odrasle.

 

Učenje v naravi razumemo kot del poučevanja in dopolnitev tradicionalne andragogike. Učenje v naravi ustvarja priložnosti za učna okolja z večjo intenzivnostjo gibanja. Pri učenju v naravi se učno okolje prestavlja v družbo, naravo in kulturna okolja, poudarjeno je izmenjavanje med čutno izkušnjo in učenjem, ki temelji na dejstvih, ter tudi kraj, v katerem poteka učenje.

 

V Sloveniji je v sistemu izobraževanja otrok in mladine učenje v naravi že dobro znano in uporabljano, medtem ko se v IO metoda učenja v naravi uporablja v manjši meri. Razlog za manjšo uporabo metode je predvsem v pomanjkanju znanj in izkušenj za ustrezno načrtovanje, organiziranje in izvajanje učenja v naravi za odrasle.

 

Zato smo v ZiSS v letu 2019 izvedli dvodnevno usposabljanje vseh zaposlenih v članicah (90 izobraževalcev odraslih) z naslovom »Metoda učenja v naravi v IO« Glavni cilj usposabljanja je bila nadgradnja znanja izobraževalcev odraslih z metodo učenja v naravi.

 

Rezultati vrednotenja usposabljanja kažejo, da učenje v naravi prinaša v IO številne koristi. Učenje v naravi ponuja možnosti, da naravno okolje postane učno okolje, za problemsko učenje v skupini, za tematsko in interdisciplinarno delo. Stik z naravo odraslim pomaga pri usvajanju temeljnih spretnosti, omogoča srečevanje z nepričakovanim in tako ponuja možnost za prilagojeno učenje.

 

Z izvedbo letošnjega strokovnega usposabljanja zato želimo zasledovati naslednje cilje:

 

 

 

 

Program usposabljanja


Nazaj na Novice