• Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
  • +386 7 393 45 50
  • info@ziss.si

Vloga izobraževalcev odraslih po pandemiji in pomoč odraslim pri učenju

Direktorji članic ZiSSS smo se med 24. in 29. novembrom 2022 udeležili mobilnosti v okviru Akreditaciji  Erasmus+. Strokovno usposabljanje z naslovom: Vloga izobraževalcev odraslih po pandemiji in pomoč odraslim pri učenju je na Sint Maartenu organiziral Vestifex iz Estonije.

V programu smo spoznali zelo zanimive pristope k povezovanju in gradnji skupine. V novi realnosti, ko se soočamo s posledicami covida-19, energetsko in finančno krizo, brezposelnostjo, polarizacijo družbe, trajnostnimi izzivi, izzivi človečnosti in različnimi vrstami ranljivosti, se spreminja tudi vloga izobraževalcev.

Posebno pozornost smo posvetili holističnemu/celostnemu pristopu v IO. Spoznavali smo metode, ki podpirajo ta pristop k učenju, in značilnosti primernega učnega okolja. Holistični pristop je treba nujno vključiti v IO, učne program za podporo dobrega počutja izobraževalcev odraslih in udeležencev. Tako namreč poleg možganov v učenje vključimo tudi srce in telo. Učni proces s tem poglobimo in okrepimo. Upoštevamo celega človeka v različnih vidikih – telesnem, mentalnem, čustvenem, spiritualnem in socialnem.

Spoznali smo zanimiva  pristopa: IKIGAI in krožnik mentalnega zdravja, s katerima poskrbimo za boljše fizično, psihično, mentalno zdravje tako zaposlenih kot tudi udeležencev. Skrb za duševno zdravje postaja globalna prioriteta za ves svet.

Naučili smo se uporabljati metodo za učinkovito reševanje problemov Co-vision, metodo improvizacije in pridobili še mnogo strokovnih znanj, ki jih bomo prenesli v svoje redno delo.

S skupinskim vrednotenjem vseh aktivnosti smo zaključili obisk otoka Sint Maarten, nadaljevali pa bomo seveda doma. Ob vsem tem pa že snujemo načrte za naprej. Znanja, ki jih pridobimo na tak način, vpeljujemo v svoje delo in tako dvigujemo kakovost storitev ter zadovoljstvo udeležencev. Ideje in nova spoznanja bodo koristni pri pripravi novih programov in projektov v prihajajoči finančni perspektivi.


Nazaj na Novice